Gestió integral de platges

Salvament i Rescat ofereix la gestió integral de platges en servei de socorrisme aquàtic ampliant a senyalització de zones de perill mitjançant senyals verticals i la delimitació de zones de banys amb el abalisament aquàtic i camps de boies per al fondeig per embarcacions recreatives.

Un bon servei és una bona prevenció la qual s’obté amb una bona vigilància, ja sigui des de:

  • Torretes.
  • Embarcacions.
  • Lloc de socors.
  • O bé fent patrulles a peu.

També és important oferir una sèrie de serveis als usuaris per tal de minimitzar riscos tals com:

  • Informació sobre meduses.
  • Cadira amfíbia per a minusvàlides o discapacitats.
  • Senyalització de zones d’alt risc.
  • Avisos d’activitats esportives dins la zona bany.

Tot i així a vegades els accidents són inevitables, és per això que comptem amb uns socorristes totalment qualificats i actualitzats amb una amplia gama de material (uniforme d’alta visibilitat, tub de rescat, tauler espinal, farmacioles etc.) per tal d’actuar de manera eficient davant qualsevol situació que es presenti.