Externalització – Direcció RRHH

La externalització és el procés en el que una societat delega els recursos orientats a complir certes funcions a una societat externa dedicada a la prestació de serveis especialitzats, per mitjà d’un contracte. Aquestes poden contractar el personal o contractar el personal com els recursos.

Moltes companyies contracten a empreses especialitzades en la subcontractació per encarregar a la administració les àrees més propenses per aquest fet.

Gran part del poder de la subcontractació radica en alliberar l’empresa subcontractant de la responsabilitat i dedicació d’unes tasques per una empresa especialitzada, la capacitació de treballadors en una àrea específica per una empresa més especialitzada en aquesta àrea en qüestió, operant com un departament dintre de la empresa subcontractant. Per les empreses subcontractades, aquest poder es tradueix en augmentar la especialització en les tasques.

Subcontractar aquest tipus d’activitats relatives en una empresa externa pot portar les següents avantatges:

 • Reducció de costos i capital invertit.
 • Utilització de les millors pràctiques i continua millora de les mateixes, gràcies a l’experiència del proveïdor del servei subcontractat.
 • Aïllament de les possibles controvèrsies generades entre treballadors i empresa pel treball generat.
 • Supervisió i valoració de les tasques desenvolupades per la empresa contractada.
 • Evitar absentisme i falta de diligència per part dels treballadors per una millor optimització en els resultats.

Després d’anys treballant en el sector del salvament i socorrisme hem detectat una necessitat important en el sector de les piscines:

 • Dificultat de contractació de personal degudament format per a les tasques de salvament i socorrisme.
 • Proves aquàtiques per la selecció de personal en el seu lloc habitual de treball.
 • Substitucions en dies festius del personal.
 • Baixes inesperades.
 • Malalties i accidents de treball.
 • Augment de personal per a esdeveniments ocasionals.

La nostra llarga experiència en aquest sector ajuda i facilita aquestes tasques.