Assessorament legal

A partir de les obligacions, deures i necessitats que es presenten en el transcurs del desenvolupament empresarial, oferim un servei de consultoria per orientar al client en matèria de salvament i socorrisme.

De la mateixa manera que en altres sectors, l’evolució és inevitable, nosaltres ens actualitzem, per tal de poder resoldre les noves situacions i conflictes que apareguin per així poder mantenir al dia el compromís amb els clients.

D’aquesta manera, oferim els següents serveis:

  • Plans estratègics
  • Estudis de investigació
  • Reorganització d’espais de la instal·lació
  • Estudis de viabilitat
  • Negociació col·lectiva
  • Convenis de regulació
  • Prevenció de riscos laborals
  • Assessorament en inspeccions de treball
  • Legislació específica
  • Informació de les modificacions de la legislació en matèria de salvament i socorrisme

L’intrusisme professional en aquest sector és molt elevat, provocant algunes incidències per la manca d’informació especialitzada. Es proporcionen socorristes sense titulació adient o nombre de socorristes incorrecte, manca de material específic estipulat per normativa, entre altres incidències habituals.

Socorrisme de qualitat” és el nostre lema, per una professió digna i reconeguda com a professió especialitzada.